ناله

مهدی نظری

گرچه در راه عشق جازده ام                                                     
من به این نفس پشت پا زده ام                                                    

روی من را زمین نزن آقا                                                          
من برای تو ناله ها زده ام                                                          

دست من رابگیر با انصاف                                                       
من که قیدبجز تورا زده ام                                                            

آبرویم ببر خیالی نیست                                                            
چون که روبر هزار جازده ام                                                        

هرچه باشد بنام تو هستم                                                             
بال و پر درهمین هوا زده ام                                                         

جان من را بگیر حرفی نیست                                                       
من که یک سربه کربلا زده ام                                                    

جان زهرا به من نگاهی کن                                                       
چون که قید بجز تو را زده ام   

/ 1 نظر / 10 بازدید