حضرت زهرا(س)-فاطمیه

هر کجا شانه ی دیوار به در نزدیک است

هر کسی پشت در افتد به خطر نزدیک است

گاه یک میخ چنان تکیه به پهلو دارد

آنچنان که سر یک نیزه به سر نزدیک است

کوچه هر قدر که باریک شود دستی هم

بر سر و صورت یک راهگذر نزدیک است

من از این وا ابتا گفتن او فهمیدم

که همین فاطمه خیلی به پدر نزدیک است

گریه های تو در این شهر به سر می آید

از در سوخته پیداست ، سفر نزدیک است

بیش از یک نفر این ظلم به بار آورده است

صحنه ی جرم ولی به دو نفر نزدیک است

نوبتی باشد اگر نوبت فردا شدن است

بگذر ای شب ، شب تیره ، که سحر نزدیک است

عاقبت منتقم خون شما می آید

مادرم ، وعده ی دیدار پسر نزدیک است

ارسال در تاريخ شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩ توسط مدیر وبلاگ