[گل‌دسته‌های امام مجتبی، حضرت قاسم علیهم السلام-١]

:: رضا جعفری

هیچ موجى از شکست شوق من آگاه نیست
در کنار ساحلم امّا به دریا راه نیست

تا مپندارند با مرگم تو مى‏ میرى، بگو:
اینکه مى‏‏بینید فعل است و ظهور، الله نیست

در مسیر «لا» و «إلّا» خون عاشق مى‏‏دود
در دل معشوق مطلق راه هست و راه نیست

کاروان تشنه‏ی اشکت نشانم داده است
منزل من چشم‏هاى توست، پلک چاه نیست

روى بر سمّ ستوران دادم و گفتم به خاک
در مقام جلوه‏ی خورشید جاى ماه نیست

مى‏‏برى من را و پا را مى‏‏کشم روى زمین
در رکاب شوق، حرف از قامت کوتاه نیست

صوت داوود است جارى از فضاى سینه‏‏ام
در مسیرش استخوانى گاه هست و گاه نیست

مى‏‏زنیدم ضربه امّا من نمى‏ریزم فرو
کوه را هیچ التفاتى بر هجوم کاه نیست

ارسال در تاريخ شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩ توسط مدیر وبلاگ