کیوان روشنی

دیشب به چاه صبر کسی سر فرو نکرد
با نخلهای خسته کسی گفتگو نکرد

دیشب برای یافتن سفره های سرد
در کوچه های کوفه کسی جستجو نکرد

دیشب در آن دیار نمکدان شکن کسی
فکری به حال زخم پریشان او نکرد

دیشب دو دست سبز رفیق خدا نشد
قلبی شقا برای علی آرزو نکرد

در کوچه های نخل یتیمی سوال کرد
دیشب به چاه صبر کسی سر فرو نکرد؟

ارسال در تاريخ پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ