سید علی اصغر علوی

می توان جان را به نام روشنش تطهیر کرد
آیه‌ی تطهیر را خواند و از او تفسیر کرد

در تب و تاب وضویش می خروشند آب ها:
"آب را با آب آیا می توان تطهیر کرد؟"

خانه اش ساده است اما می شود در سادگیش
چند معصوم خدا را در دلش تصویر کرد

می توان با ذکر تسبیحش چه راحت یک شبه
سفره های خالی از عرفان خود را سیر کرد

هر که باشی باز با مادر به جایی می رسی
باید این را با حسین فاطمه تعبیر کرد

هم علی زهراست هم زهرا علی، پس می توان
یا علی گفت و ز راه فاطمه تقدیر کرد

ارسال در تاريخ شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ