قاسم نعمتی

ای مقدس ترین کلام خدا
بر تو عصمتت سلام خدا
کوثر چشمه های نوری تو
ای زلالین سبوی جام خدا
بر نبی بعد از تجرد محض
تو مطهرترین پیام خدا
غیر ربانیت بولله
بوده ایی مظهر تمام خدا
بسکه اعجاز می کند نامت
نام تو هم ردیف نام خدا
وحی منزل ز لعل تو می ریخت
خطبه هایت همه کلام خدا
حب تو هر دل فراری را
طرفه العین کرده رام خدا

فخرم این بس ز لطف دلدارم
در دلم حب فاطمه دارم

ای سراج منیر ماه علی
نور رویت چراغ راه علی

با ولایت مدارتر ز همه
یک تنه بوده ایی سپاه علی
پشت گرمی حیدر کرار
سوی پشمان تو نگاه علی
برق لبخند پر محبت تو
نور امید هر پگاه علی
چادرت را تکان بده برخیز
شانه ی تو تکیه گاه علی
صورتت رنگ چادرت گشته
در خسوفی مگر تو ماه علی
در دیار سلام های غریب
بستر پاک تو پناه علی
می شود داغ بی کسی را دید
بین این گریه ها و آه علی

فخرم این بس ز لطف دلدارم
در دلم حب فاطمه دارم

ارسال در تاريخ سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ