یاسر مسافر

روزی که راه کوچه را سد کرده بودند

انبوه غم بر قلب احمد کرده بودند

اول فدک را غصب کردند ، بعد از آن هم

کار پلیدی که نباید کرده بودند

چون دیده بودند پشت در زهرا نمرده

پس قصد سیلی مجدد کرده بودند

آیا ندانستند از این کوچه بسیار

جمع ملائک رفت و آمد کرده بودند

زهرا چنین می گفت با خود کاش قبل از

سیلی زدن این بچه را رد کرده بودند

دور از نگاه مرتضی هر گوشه طفلی

ارام اما گریه بی حد کرده بودند !

زهرا که رفت رحمت زشهر هم رخت بربست

این طایفه با خود چقدر بد کرده بودند

بعد از فراق فاطمه این خانواده

زان کوچه آیا رفت و آمد کرده بودند ؟

از کودکی در پاسخ این یک سوالم

از چه مسیر کوچه را سد کرده بودند ؟

ارسال در تاريخ جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ