علی اکبر لطیفیان

تو خانه دار علی هستی و پری علی
تویی کمال عروج کبوتری علی

نشان دهنده ی بالایی تکامل توست
همین روایت با تو برابری علی

علی به همسری ات باید افتخار کند
و یا تو فخر بورزی به همسری علی

هزار سال دگر هم نمی بریم از یاد
حماسه ایی که تو دادی به دلبری علی

قسم به حرمت تو مثل تو نمی خواهیم
حکومتی که نباشد به رهبری علی

ارسال در تاريخ پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ