یک روز نه، دو روز نه، بلکه زمانی است
رویم کبود اتفاقی نگهانی است

این رنگ نیلی با تعددهای لکه
از مشتقات رنگهای ارغوانی است

دستاس آماده، تنور آماده امّا
کاری که بر می آید از من ناتوانی است

تا قدرت این دستهایم را بسنجم
سنگینی یک شانه هم خوب امتحانی است
 
من لاله می کارم، علی میچیند آن را
این روزها کار من و او باغبانی است
 
امروز هم مثل همیشه خانه دارم
امّا به جای خانه ام «چادر تکانی» است

ساعت به وقت شرعی شهر مدینه
یک روز تا هفتاد و پنج بی نشانی است...

ارسال در تاريخ چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠ توسط مدیر وبلاگ