٭ راه اندازی کانال تلگرام :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٥
٭ کم است... :: جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳
٭ کتمان :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
٭ روح عاطفه :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
٭ ماه کامل را هلالی می‌برند :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
٭ زهرا شدن :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
٭ نماز عشق :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
٭ ولادت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه:: صلوا علی النبی :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
٭ ولادت حضرت رسول صلوات الله علیه:: عرش :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
٭ امام حسن عسگری علیه السلام:: زهر :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
٭ امام حسن عسگری علیه السلام::طواف :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
٭ امام حسن عسگری علیه السلام:: عسگریین :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
٭ دقایق :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
٭ امام رضا علیه السلام::درمان :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
٭ امام حسن علیه السلام:: مور :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
٭ امام حسن علیه السلام:: عهد :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
٭ امام رضا علیه السلام:: دارالزهد :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
٭ امام حسن علیه السلام:: تجلی :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
٭ امام حسن علیه السلام:: سفره :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
٭ رسالت :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
٭ لبیک :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
٭ صله :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
٭ صبر :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
٭ رباعی :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
٭ مهتاب :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
٭ سینه :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
٭ دعا :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
٭ سالار زینب :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
٭ زینب :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
٭ گل سرخ :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
٭ صدف :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
٭ سرشار :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
٭ ویران :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
٭ قبر :: جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠
٭ انصاف :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
٭ شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
٭ نهم دی :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠
٭ هیاهو :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
٭ بیشتر :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
٭ پایان ماه غم :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
٭ بیمه :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
٭ سفره :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
٭ بازار شام :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
٭ ناله :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
٭ زخم :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
٭ سرنی :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
٭ سر نی :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
٭ گدا :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
٭ ساختار :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
٭ رباعیات عاشورایی :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
٭ نیزه :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
٭ شتاب :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
٭ درد :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
٭ وقار :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
٭ پریشان :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
٭ خطبه :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
٭ شعله :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
٭ شبگرد :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
٭ هزار و نهصد و پنجاه :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
٭ کاش! :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
٭ دلبرانه :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
٭ دروغ :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
٭ نیزه شکسته :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
٭ سم مرکب :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
٭ روز عاشورا :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ زمینگیر :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ طوفان :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ کوه وقارم :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ حیرت :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ عطش :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ ساقی :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ گرداب :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ چشم :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ سبو :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ شهود :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ اتفاق :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
٭ اسم علی! :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ بوسه :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ شنشاد :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ رکوع :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ سر زانو :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ دلخوشی :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ بار :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ تکه :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ جلوه :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
٭ خداحافظ :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
٭ همبازی :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ ماه و خورشید :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ خجالت :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ خودت :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ قرن :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ حرز :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ عقیق یمن :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ دعا :: پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠
٭ رباعیات عاشوایی :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ خراش :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ مفقود :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ مثنوی حضرت عبدالله علیه السلام :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ جنت الاحرار :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ مسما :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ سوخته :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
٭ تلنگر :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ بانی :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ شوق :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ اوضاع گودال :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ ضریح :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ اشتها :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ امتحان :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ زخم فدک :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ رجز :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ دل سوخته :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ حساس :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ پاره جگر :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ چادر :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ خیمه عزا :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
٭ بخت :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ مزمل :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ آتش :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ کاروان نیزه :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ خودم :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ کبود :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
٭ زخم :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
٭ دل شکسته :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
٭ خبرهای داغ :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
٭ شیوه مولا :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
٭ نفس :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
٭ قصیده وارهی محرم :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
٭ سرمایه :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
٭ آقا سلام ماه محرم شروع شد... :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
٭ جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠ :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
٭ رباعیات محرم :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
٭ الظلیمه :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
٭ شب افسانه ها :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
٭ کربلا :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
٭ ورودیه :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
٭ یار اباعبدالله :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
٭ اشعاراشعار شب سوم محرم الحرام :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
٭ اشعار شب دوم :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
٭ اشعار شب اول محرم الحرام :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
٭ اشعار محرم و صفر :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
٭ آرام آرام :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
٭ دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
٭ کلبه :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
٭ آیینه :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
٭ صد و ده بار! :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
٭ تاریخ فاطمه! :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
٭ لبیک :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
٭ کوفه :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
٭ ضریح :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
٭ باهم :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
٭ التماس :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
٭ آب :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
٭ کرامت :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
٭ هلهله :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
٭ حلقه به گوش :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
٭ شوری اشک :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
٭ زلال :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
٭ صلوات :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
٭ سنگ فرش :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
٭ هزار حج :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
٭ نسیم :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
٭ دعبل :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
٭ کبوتر :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
٭ مسیحا :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
٭ فارس العرب :: پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠
٭ راوی روایت ها :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
٭ خودش نیست!!! :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
٭ سی سحر :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
٭ معراج تقرب :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
٭ موج بیداری :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
٭ آیه های انفاق :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
٭ مسجد :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
٭ خطوط :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
٭ رتبه :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
٭ فرق آفتاب :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
٭ محراب :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
٭ نمکدان شکن :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
٭ زیر پا :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
٭ درد و داغ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
٭ دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ ای والله... :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ خانه نشین :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ آبشار :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ اذا تنفس :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ کرمخانه :: یکشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٠
٭ سبز :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ مسیحا :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ ام المومنین :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
٭ مادر بزرگ طایفه :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
٭ کریم زاده :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ بغض :: جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠
٭ مست :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ فیض :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ آماده :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ ماه خدا :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
٭ حتما بخوانید...! :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ یار مسیحا :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
٭ درد :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
٭ قصه :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
٭ زهرای ثانی :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
٭ بهتر :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
٭ سحر :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
٭ جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
٭ جاده :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
٭ دوازده :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
٭ طاووس :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
٭ اشتباه :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
٭ شش گوشه :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
٭ پیغمبرانه :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
٭ کرمخانه :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
٭ مشرق :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
٭ میوه ممنوعه :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ بازو :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ رزم :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ معجزه :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ بهاران :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ تصدق :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ بام :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
٭ دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
٭ زلف :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
٭ طنین :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
٭ سجاده :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
٭ آب و هوا :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
٭ اسیر :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
٭ لهجه :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
٭ عطر :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
٭ حرا :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
٭ اقرا :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
٭ طیب الله :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
٭ احساس :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
٭ زانوان لرزان :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
٭ بیانات رهبر انقلاب در دیدار با شاعران شعر آیینی(قسمت دوم) :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ طور :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ صلیب :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ افطاری :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ پسر فاطمه :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با شعرای :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
٭ شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
٭ شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
٭ نمردیم... :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
٭ تحبس الدعا :: جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠
٭ ماه فاطمه :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ شانه :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ فرشته :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ فرشته :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ گریه :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ الله اکبر :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ شراب روحانی :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ لیلا :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ قدرت :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ طوفان :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ گفتگو :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ نعلین :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ حرم :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ مستجار :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
٭ یاعلی :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
٭ باران :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
٭ اعطینا :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
٭ آینه :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
٭ نیل :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
٭ جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠ :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ گنجشک :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ دوازده :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
٭ کهکشان :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
٭ مشهود :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
٭ همدم :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
٭ دلیل :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
٭ کبوترانه :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
٭ یوسف :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ عطر :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
٭ اصل انتظار :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
٭ اقتدار :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
٭ خندیدیم :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
٭ شفاعت :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
٭ مهتاب :: جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠
٭ قلب نبی :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ اختر :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
٭ رزق بالا :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
٭ شرط :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
٭ ابری ترین باران :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
٭ خیرالعمل :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
٭ خانه ساده :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شنیده می شود... :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ احساس معجر :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ نقطه ی امید :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ ماه حجاز :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بامداد های مه آلود :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ هییت خاکی :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بهجت خوبان :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بدون ماه :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ غزل غزل باران :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ زیارت نامه حضرت ام البنین(س) :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ روضه خوان شهید گودال :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ حج حرام!!! :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ دنبال تو :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ روح امید :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ حس قشنگ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ دولت کریم :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ صف آیینه ها :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ مادر آب :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شانه ی مسیح :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ چوب نمرود :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ ...عاشقت شدیم :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ پشت پرچین :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ الوداع :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ زخم پهلو :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ روح حماسه :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ همسایگی :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ سوره ی کوثر :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ وضو جبیره :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ لهیب عشق :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ زینت آسمان :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ تابوت... :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ آیینه... :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ غزل کوتاه :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ زخم کبود :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ آفتاب خدا :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بازوی خیبر شکن... :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ الامان :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ محرم اسرار :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ خورشید بخت :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ حب فاطمه::مدح حضرت زهرا(س) :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ نشان شیعگی :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ صدای طوفان :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ خطبه ی فدکیه :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ درد دل :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شهاب سرخ :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ خانه نشین :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ کبود داغ :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ لیذهب عنکم :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ مرهم زخم :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ دلیل خلقت :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شرط پیمبری :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ غفلت از یار... :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ ...سخت است :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ مادر آیینه ها :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ حدیث عاشقی :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ پوشیه... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ ...بالاتر از این حرفهاست :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ دیار حبیب :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ حامی مولا :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ آیه های نور :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بساط روضه :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ کوه احد :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بار سنگین :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شمر همان مختار است :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ گوشه ای از چادر... :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ رباعی- خضرت زهرا(س) :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ سنگ صبور :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ ...ترینی :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ بنفشه ترین پیکر :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ سزاوار بوسه :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ شعری برای" آیات القرمزی " ماهی قرمز نوروز بحرین! :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ مرگ سرخ :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ انبوه غم :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ رخم :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ برای چه...؟ :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ خانه دار علی :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ گریه می کند :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
٭ چادر تکانی :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ مفاتیح الجنان مستجاب :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ باد نوبهار :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ نیلوفر :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ صفحه گلها :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ دستبند... :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ کبود ارغوان ها... :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ چهره ی آفتاب :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ لباس مشکی... :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ قصه پهلوی تو :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ بانوی اشک :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ وصیت آخر :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ مادر پدر... :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ پلک نگاه :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ داغ جگر :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ خدا رحم کند... :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ همت پرها :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ باران التماس :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ سوره کوثر... :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ صفحه هجده :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ شراره های آتش :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ بریز آب روان :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ روح آفتاب :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ یک سپر... :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ آلاله :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ لیلة القدر :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ اذا زلزلت :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ زخم های سوخته :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ رویای وصل... :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ سومین آیه ی کوثر :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ شعله فتنه :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ گره ای نیست که با دست شما وا نشود :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ اشک عزا :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ دود بود و... :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ جلوه سه باره :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ سینه پرغم :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ کوچه و کربلا :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ یا زهرا :: جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ جلوه ی اسما :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ ظرفیت ولایت :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ گدای فاطمه(س) :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ ریشه چادر :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ بانوی بی مزار :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ بی محلی همسایه ها :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ زهرا... :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ آسمانی :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ لحظه های خوش! :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ گلبرگ های خشک :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ بانوی بی نشان :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ مادر مهربان :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ اولین مظلوم :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ شی تار :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ حبل المتین :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
٭ دریای خوناب :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ کتاب شیعه و سنی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ ولایت مهدی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ سفره دار :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ گل شب بو :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ راه مختصر :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ مزار مخفی :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ حنانه :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
٭ شعله :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ جراحت مسمار :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ روح محرم :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ گل پرپر :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ کارخیر! :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ صبح روشن من :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ زینت عرش :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ دوشنبه بعدازظهر :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ شاه عشق :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
٭ مریم مقدس طاها :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ بهشت حسین :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ زیارتنامه حضرت زینب(س) :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ اخت الوقار :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ دوبیتی امام زمان (عج) و حضرت زینب(س) :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ عقیله العرب :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
٭ شب های عاشقان :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ توسل به امام زمان(عج) :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ امام زمان (عج) :: جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠
٭ مدیحه حضرت زینب(س) :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
٭ فروردین 72 سالگرد عروج سید مرتضی آوینی :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ خون جگر شده- شهدا :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
٭ مدح حضرت زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ مدح حضرت زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ مسلمان زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ مدیحه ی حضرت زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ مسدس منقبت حضرت زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ دختر زهرا(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ شریکه الحسین :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ میلاد حضرت زینب(س) :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
٭ آب و نان-حضرت زهرا(س) :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ حضرت زهرا(س)-توسل :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ مدح حضرت زهرا(س) :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ توسل-امام زمان(عج) :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ پریشان دل :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ شعر اجتماعی-نقد :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
٭ برای خدا بخند :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ ماه یگانه:: شهادت حضرت زهرا(س) :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ زیارتگاه عشق :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
٭ تقدیم به شهدای بحرین :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
٭ سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٩
٭ تسبیح دل-حضرت زهرا(س) :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
٭ شهادت چهل و پنج روز-فاطمیه :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
٭ امام زمان(عج) :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
٭ توفان غزل :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
٭ کسی که حرمت ما را شکست میدانست :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
٭ روی قبرم بنویسید که خواهر بودم :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
٭ باید تو را مسیح پیمبر صدا کنیم :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
٭ میلاد امام حسن عسگری(ع) :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
٭ کوچه ی باریک :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
٭ این انتظار نیست... ادا در می آوریم! :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
٭ من زار عبدالظیم بری کمن زار حسین بکربلا :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
٭ چشمان صحن :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
٭ گذری نیست به معراج ِ تو، حیران شده را :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
٭ برترین گونه‌ی ادبی در عالم :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
٭ قلمرو گسترده‌ی شعر آیینی :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
٭ شعر شناخت و شهود :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
٭ هرگز کسی ندیده به عالم زن این‌چنین :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
٭ کربلا در کربلا می‌ماند، اگر زینب نبود :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩
٭ کهیعص :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
٭ زن و پیغمبری؟ الله اکبر! :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
٭ یک جبل الرحمة از برابر من رفت... :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
٭ مادرم مادر تو... :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
٭ چند قدم مانده به بعثت :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
٭ پرده‌ی کعبه :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
٭ اشراق مأنوس :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
٭ سر وقت :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
٭ آه ای غزل! چگونه ببینم قصیده‏ات؟ :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
٭ در رکاب شوق، حرف از قامت کوتاه نیست :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
٭ کوکب صبحم اگر دیر آمدم... :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
٭ از نسل جعفرند و علی این دو لشکرش :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
٭ عاشق اگر شکسته نباشد قشنگ نیست :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
٭ حتی صبور قافله بی‌صبر می‌شود... :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ گفت خیلی شبیه فاطمه‌ای... :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ دنیا ندیده مثل این ویرانه باغی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ رحل :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ زمزم زمزمه :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ دوراهی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
٭ ای بَرشده بر نیزه! تویی راه‌نما، های! :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
٭ خاک مسیح :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
٭ طلوع سرخ :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
٭ تحیّر خموش :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
٭ با روضه‌ی حسین نفس تازه می‌کنم :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
٭ مرهم اشک :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
٭ حسینیه‌ی خدا :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٩
٭ یک قیامت گریه در راه است... :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
٭ شگفتا بی‌سر و سامانی عشق... :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
٭ هیأت بهشت :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
٭ طوفان واژه‌ها :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩
٭ این رستخیز عام که نامش محرم است... :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
٭ با کاروان نیزه :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
٭ سینی سیب :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
٭ خمّ غدیر :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (پایانی) :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (۵) :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (۴) :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (٣) :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (٢) :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
٭ غدیر در شعر فارسی؛ از کسایی مروزی تا شهریار تبریزی (١) :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
٭ آیینه‌ی پیامبر :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
٭ نور علی نور :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
٭ کهکشان‌ها نخی از وصله‌ی نعلین علی‌ست :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
٭ مجال پیاله :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
٭ کلید «کنت کنزاً مخفیاً» :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
٭ باران آیینه :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
٭ لِأُمّ عَمْرو باللِّوَى مَرْبَعٌ :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
٭ سلام قولاً من ربّ إبراهیم :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩